Gemeente Zaanstad

Kijkje in onze portemonnee

Inkomsten

Uitgaven

Bedragen x1000

Jeugd en zorg
Werk, inkomen & economie
Maatschappelijke voorzieningen
Ruimtelijke & gebiedsontwikkeling
Milieu & duurzaamheid
Beheer & buitenruimte
Veiligheid & handhaving
Burger & bestuur
Financiën

Speerpunten

Bedragen x € 1.000

1. Investeren in mensen

2. Investeren in onze stad

3. Gereserveerde bedragen, meerjarige investeringen

2018 2019 2020 2021
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 75 75 75 75
Ondersteuning buurthuizen 250 250 250 250
Opvang zwerfjongeren 360 360 360 360
Domus voorziening 400 400 400 400
Multiculturele samenleving 100 100 100
Actieplan Poelenburg en Peldersveld 350 550 409 409
Investeringsfonds 1.000 2.500 2.500 2.500
Verhoging subsidie Zaans Museum 350 350 350 350
Verplaatsing Molenmuseum 250
Voorbereiding Monet jaar 90
Verhogen subsidie Zaanradio/tv 60
Sportevenementen 100 100 100 100
Invoeringskosten Omgevingswet 1.700 1.700 1.700 1.700
Buurthuis Poelenburcht 1.400 1.400 1.400 1.400
Risicobuffer BUIG (dekking tekort en maatregelen om mensen aan het werk helpen) 7.500 7.500 7.500 7.500
Openbare ruimte 9.500 9.500 9.500 9.500
Onderwijshuisvesting 10.930 10.930 10.930 10.930
550 550 550 550
« Naar portal