Omschrijving

Classificatie

boek-waarde Ultimo 2016

Begroot saldo boekwaarde uit 2017

Toevoeging 2018

Onttrekking 2018

Begroot saldo boekwaarde uit 2018

Mutatie 2019

Begroot saldo boekwaarde uit 2019

Mutatie 2020

Begroot saldo boekwaarde uit 2020

Mutatie 2021

Begroot saldo boekwaarde uit 2021

Bouw Cultuurcluster (UPC)

D

2.180

2.180

0

0

2.180

0

2.180

0

2.180

0

2.180

Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen

2.180

2.180

0

0

2.180

0

2.180

0

2.180

0

2.180

Afvalzorg

C

3.659

3.490

0

-3.490

0

0

0

0

0

0

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

710

339

0

-145

194

-17

177

0

177

0

177

Onderhoud vastgoed

D

1.081

0

0

0

0

0

0

32

32

47

79

Wilhelminasluis

B

115

115

0

0

115

0

115

0

115

0

115

Sloop sporthal De Sprong

B

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groot onderhoud facilitair

B

0

533

150

0

683

150

833

150

983

150

1.133

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

5.808

4.477

150

-3.635

992

133

1.125

182

1.306

197

1.504

Afvalstoffen egalisatie voorziening

D

905

708

0

-130

578

-129

449

166

615

159

774

Milieumaatregelen

B

400

295

150

-45

400

0

400

0

400

0

400

Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid       

1.305

1.003

150

-175

978

-129

849

166

1.015

159

1.174

Begraafplaatsen egalisatie voorziening

D

406

311

0

-137

174

26

200

13

213

14

227

Civiele kunstwerken

D

407

473

66

0

539

66

605

66

670

66

736

Parkeervoorziening

D

618

708

0

0

708

0

708

0

708

0

708

Riolen egalisatievoorziening

D

8.848

4.878

1.681

0

6.560

1.258

7.817

1.312

9.129

1.088

10.217

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering

D

0

6.000

0

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

Totaal 06 Beheer buitenruimte           

10.279

12.370

1.747

-137

13.980

1.349

15.330

1.391

16.721

1.167

17.888

Pensioenvoorziening raadsleden

B

0

2

2

0

5

2

7

2

9

2

12

Onderhoud vastgoed

D

300

0

0

 0

 0

 0

 0

0

0

 0

 0

Reorganisatie

B

143

143

0

0

143

0

143

0

143

0

143

Wachtgelden wethouders

B

750

750

875

0

1.625

0

1.625

0

1.625

0

1.625

Totaal 08 Burger en Bestuur             

1.194

896

877

0

1.773

2

1.776

2

1.778

2

1.780

Eindtotaal

20.766

20.926

2.925

-3.947

19.903

1.356

21.259

1.741

23.000

1.526

24.526

Classificatie:
A   Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B   Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

C    Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

D    Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.