Tabel 1. De meerjarige planning van lopende en nieuwe investeringen per beleidsgroep en programma

Bedragen * € 1.000

Productgroep

Begrotings

2018

2019

2020

2021

Investeringen

Programma

Bruto Investering

Netto investering

Bruto Investering

Netto investering

Bruto Investering

Netto investering

Bruto Investering

Netto investering

Onderwijs - IHP

3

20.874

20.874

20.906

20.906

15.689

15.689

5.753

5.753

Onderwijs - Overig

3

8.050

8.050

0

0

0

0

6.600

6.600

Sport - Routekaart buitensport

3

345

345

0

0

0

0

0

0

Sport - Sporthallen

3

112

112

1.005

1.005

0

0

0

0

Sport - Sportparken

3

4.390

4.290

160

160

0

0

0

0

Sport - Sportvelden

3

869

869

576

576

768

768

288

288

Sport - Zwembaden

3

0

0

0

0

0

0

9.100

9.100

Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen

34.640

34.540

22.647

22.647

16.457

16.457

21.741

21.741

Civiel

4

746

746

0

0

0

0

0

0

Cultuurhuis

4

17.168

17.168

18.376

12.573

0

0

0

0

Handhaving

4

0

0

91

91

0

0

74

74

Inverdan

4

5.775

5.775

500

500

0

0

0

0

Nauerna

4

1.207

1.207

0

0

0

0

0

0

Parkeren

4

0

0

800

800

175

175

0

0

Vastgoed

4

405

405

335

335

992

992

67

67

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

25.301

25.301

20.102

14.299

1.167

1.167

141

141

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

6

962

962

1.260

1.260

1.116

1.116

209

209

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

6

410

410

470

470

97

97

94

94

Civiel

6

2.650

2.650

2.650

2.650

2.650

2.650

2.650

2.650

Civiel Wilhelminasluis

6

3.766

3.766

0

0

0

0

0

0

Civiel Zaanbrug

6

100

100

6.538

6.538

0

0

0

0

Facilitair

6

15

15

60

60

110

110

9

9

Groen en Speelplaatsen

6

4.726

4.726

4.827

4.827

3.553

3.553

3.853

3.853

Riolen

6

10.400

10.400

10.400

10.400

10.400

10.400

10.400

10.400

Vastgoed

6

200

200

0

0

0

0

0

0

VRI/OV

6

1.607

1.607

1.347

1.347

1.231

1.231

1.231

1.231

Waterhuishouding

6

200

200

200

200

200

200

200

200

Wegen en Verkeer

6

14.300

12.161

15.301

13.301

14.721

12.721

14.721

12.721

Totaal 06 Beheer buitenruimte

39.336

37.197

43.053

41.053

34.078

32.078

33.367

31.367

Handhaving

7

0

0

0

0

0

0

375

375

Totaal 07 Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

0

375

375

Facilitair

8

2.011

2.011

205

205

0

0

36

36

ICT

8

1.250

1.250

1.010

1.010

670

670

940

940

Totaal 08 Burger en Bestuur

3.261

3.261

1.215

1.215

670

670

976

976

Totaal investeringen

102.538

100.299

87.017

79.214

52.372

50.372

56.600

54.600

Tabel 2. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van lopende en nieuwe investeringen per programma

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

01 Jeugd en zorg

59

57

56

55

03 Maatschappelijke voorzieningen

911

2.416

4.091

5.108

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

1.189

2.082

3.133

3.194

05 Milieu- en duurzaamheid

0

0

0

0

06 Beheer buitenruimte

2.311

4.574

7.070

8.917

07 Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

08 Burger en Bestuur

597

1.078

1.319

1.441

09 Financiën

0

0

0

0

Totaal

5.066

10.207

15.669

18.714

Tabel 3. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen die in het verleden, voor 2017, zijn gerealiseerd per programma

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

03 Maatschappelijke voorzieningen

10.294

9.667

8.814

8.579

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

8.579

8.323

8.459

8.166

05 Milieu- en duurzaamheid

195

191

82

80

06 Beheer buitenruimte

13.137

12.828

12.000

11.792

07 Veiligheid en handhaving

71

64

62

28

08 Burger en Bestuur

4.636

4.509

4.373

4.089

09 Financiën

9

9

9

9

Totaal

36.921

35.591

33.800

32.743

Tabel 4. De kapitaallasten (rente en afschrijving) gecombineerd (investeringen die in het verleden zijn gerealiseerd en nieuwe investeringen) per programma

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

01 Jeugd en zorg

59

57

56

55

03 Maatschappelijke voorzieningen

11.205

12.083

12.905

13.688

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

9.767

10.405

11.592

11.359

05 Milieu- en duurzaamheid

195

191

82

80

06 Beheer buitenruimte

15.447

17.401

19.071

20.709

07 Veiligheid en handhaving

71

64

62

28

08 Burger en Bestuur

5.233

5.587

5.692

5.529

09 Financiën

9

9

9

9

Totaal

41.986

45.798

49.469

51.458