Programma (exploitatie)

Begroting lasten primitief 2018

Begroting baten primitief 2018

Begroting saldo primitief 2018

Begroting saldo primitief 2019

Begroting saldo primitief 2020

Begroting saldo primitief 2021

Jeugd en zorg

115.228

-3.931

111.297

111.472

112.462

113.685

Werk, inkomen en economie

82.224

-54.984

27.240

25.322

23.934

22.160

Maatschappelijke voorzieningen

47.657

-5.178

42.479

45.289

44.488

45.075

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

69.519

-54.783

14.736

13.816

11.193

11.132

Milieu en duurzaamheid

23.540

-19.628

3.912

4.829

5.813

6.302

Beheer buitenruimte

45.727

-24.181

21.547

23.269

24.923

26.296

Veiligheid en handhaving

20.365

-1.501

18.864

18.592

18.434

18.383

Burger en bestuur

67.248

-11.057

56.191

54.793

54.619

54.572

Financiën

1.729

-298.452

-296.724

-310.926

-306.607

-306.024

Saldo van baten en lasten

473.236

-473.694

-458

-13.545

-10.740

-8.419

Programma (reserves)

Begroting toevoegingen primitief 2018

Begroting onttrekkingen primitief 2018

Begroting saldo primitief 2018

Begroting saldo primitief 2019

Begroting saldo primitief 2020

Begroting saldo primitief 2021

Werk, inkomen en economie

0

-4.308

-4.308

-1.186

335

-140

Maatschappelijke voorzieningen

11.661

-12.148

-487

-1.836

-375

-356

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

2.381

-5.011

-2.631

-2.553

-459

-462

Milieu en duurzaamheid

2.740

-2.499

242

-946

-1.862

-4.353

Beheer buitenruimte

0

-350

-350

-350

-350

-350

Burger en bestuur

175

-1.449

-1.274

-335

-335

175

Financiën

15.337

-6.070

9.266

20.751

13.787

13.905

Mutatie reserves

32.294

-31.836

458

13.545

10.740

8.419

Totaal resultaat

505.530

-505.530

0

0

0

0