Voorziening Bouw Cultuurcluster (UPC)

Doel

UPC heeft de gemeente vanaf 2005 gedurende 7 jaar een vergoeding betaald. In de vaststellingsovereenkomst daarbij is bepaald dat de gemeente deze bijdrage dient te besteden aan bibliotheken en lokale media van de gemeente. Deze gelden zijn daarmee vergelijkbaar met doel gebonden uitkeringen.

Instelling

2015

Raadsbesluit

2013/26 en 2016/259478

Voeding

Ontvangen vergoeding van UPC. Het ontvangen bedrag is jaarlijks toegevoegd aan de voorziening.

Bestedingsplan

Binnen het cultuurcluster zal de lokale media (Zaanradio) worden onder gebracht. De investering (bouw cultuurcluster) wordt mede gedekt middels de vrijval van de voorziening UPC gelden. De totale aanwending wordt verwacht in 2019/2020 wanneer het gebouw Cultuurcluster zal worden opgeleverd.

Toelichting

Zie bestedingsplan.