Voorziening Afvalzorg

Doel

Financiering van de afspraken over de toekomst van de Nauernasche polder die recht doet aan de verschillende belangen van de bewoners van Nauerna, Afvalzorg, Haven Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Gemeente Zaanstad.  

Instelling

2011

Raadsbesluit

2011/318223 (vorming voorziening)

Voeding

In 2011 is het restant van de ontvangen bijdrage van NV Afvalzorg gestort in deze voorziening. In 2015 is dat gedaan met het ontvangen bedrag van het Havenbedrijf Amsterdam. Van NV Afvalzorg worden nog bedragen verwacht.

Bestedingsplan

De verplichtingen vanuit de gesloten vaststellingsovereenkomst behorende bij Raadsbesluit 2013/134759.

Toelichting