Voorziening afwikkeling Gebiedsontwikkeling

Doel

Bij het afsluiten van grondexploitatieplannen worden soms nog kosten verwacht, waarvoor deze voorziening is gevormd.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

De voorziening wordt gevoed uit het batig saldo op deze grondexploitatieplannen.

Bestedingsplan

Toelichting