Voorziening Onderhoud Vastgoed

Doel

De voorziening is bestemd ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), welke is opgesteld door de afdeling Grondzaken en jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd.

Instelling

Obv MJOP

Raadsbesluit

Voeding

Vanuit de begroting van de gemeente Zaanstad, waar jaarlijks (structureel) een onderhoudsbudget is opgenomen.

Bestedingsplan

De voorziening dient in combinatie met het structureel beschikbare jaarlijkse exploitatiebudget voldoende te zijn om het MJOP te kunnen financieren voor minimaal 10 jaar.

Toelichting