Afvalstoffen Egalisatievoorziening

Doel

De voorziening is in het leven geroepen om verrekening van specifieke kosten huishoudelijke afvalstoffen en verkregen inkomsten over meerdere begrotingsjaren mogelijk te maken. Het betreft van derden verkregen middelen die in dit kader moeten worden besteed. De gemeente Zaanstad wil een gelijkmatig lastenpatroon realiseren welke wordt bereikt met behulp van deze egalisatievoorziening. Zonder deze egalisatievoorziening zouden er onnodige schommelingen ontstaan in de tarieven naar de burgers.

Instelling

2010

Raadsbesluit

DVO HVC

Voeding

Jaarlijks wordt een tekort of overschot op de exploitatie van de afvalzorg onttrokken dan wel toegevoegd aan de voorziening.

Bestedingsplan

Jaarlijks wordt een tekort of overschot op de exploitatie van de afvalzorg onttrokken dan wel toegevoegd aan de voorziening.

Toelichting

Zie bestedingsplan.