Voorziening Milieumaatregelen

Doel

Deze voorziening is voor mogelijk nog te treffen milieumaatregelen in het kader van gebiedsontwikkeling.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Toelichting