Begraafplaatsen Egalisatievoorziening

Doel

Om verrekening van specifieke kosten begraafplaatsen en specifieke verkregen inkomsten uit grafrechten mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken. Jaarlijks wordt een tekort of overschot op de exploitatie van begraafplaatsen onttrokken dan wel toegevoegd aan de voorziening.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Toelichting

De mutaties op de egalisatievoorziening komen voort uit het saldo van toe te rekenen kosten inclusief extracomptabele kosten en ontvangen inkomsten uit grafrechten. Het saldo van de voorziening wordt benut om noodzakelijke tariefontwikkelingen uitgaande van kostendekkendheid te nivelleren.