Voorziening Civiele Kunstwerken

Doel

Betreft financiële bijdragen van gemeente Wormerland voor geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Zaanbrug.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

De mutatie aan de voorziening komt voort uit het saldo van 50% van de onderhoudskosten van de Zaanbrug en de ontvangen bijdrage van Wormerland.

Bestedingsplan

De uitvoering staat gepland voor de komende jaren.

Toelichting