Marktgelden Egalisatievoorziening

Doel

Marktgelden worden geheven op grond van het innemen van een standplaats op de openbare markt. Het betreft van derden verkregen middelen die in dit kader moeten worden besteed. De gemeente Zaanstad wil een gelijkmatig lastenpatroon realiseren welke wordt bereikt met behulp van deze egalisatievoorziening. Zonder deze egalisatievoorziening zouden er onnodige schommelingen ontstaan in de tarieven naar de burgers.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Jaarlijks wordt een tekort of overschot op de exploitatie van de afvalzorg onttrokken dan wel toegevoegd aan de voorziening.

Bestedingsplan

Jaarlijks wordt een tekort of overschot op de exploitatie van de afvalzorg onttrokken dan wel toegevoegd aan de voorziening.

Toelichting