Riolen Egalisatievoorziening

Doel

Om verrekening van specifieke kosten riolen en specifieke verkregen inkomsten rioolheffing mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

De mutaties op de egalisatievoorziening komen voort uit het saldo van toe te rekenen kosten inclusief extra comptabele kosten en ontvangen inkomsten uit rioolheffing. Het saldo van de voorziening wordt benut om noodzakelijke tariefontwikkelingen uitgaande van kostendekkendheid te nivelleren.

Bestedingsplan

De mutaties op de egalisatievoorziening komen voort uit het saldo van toe te rekenen kosten inclusief extra comptabele kosten en ontvangen inkomsten uit rioolheffing. Het saldo van de voorziening wordt benut om noodzakelijke tariefontwikkelingen uitgaande van kostendekkendheid te nivelleren.

Toelichting