Parkeervoorziening

Doel

Bij de aanvraag van een bouwvergunning of functiewijziging dient de aanvrager te voorzien in de parkeereis op eigen terrein. De Parkeernota geeft de basis voor deze parkeereis. Wanneer het voor een ontwikkelaar niet haalbaar is om parkeerplaatsen te realiseren op eigen grond, kan  in bepaalde gevallen de parkeereis worden afgekocht.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

De afkoopbedragen worden door de gemeente gestort in het bereikbaarheids- en/of parkeerfonds.

Bestedingsplan

De gemeente besteedt deze bedragen aan de bereikbaarheid van de functie, waar parkeren een onderdeel van is.

Toelichting