Voorziening Wilhelminasluis

Doel

Deze voorziening is getroffen in 2016 voor onvoorziene kosten als gevolg van het vernieuwen van de Wilhelminasluis.

Instelling

2016

Raadsbesluit

Burap 2016

Voeding

Begrotingsjaar 2016

Bestedingsplan

De uitgaven worden uiterlijk 2019 verwacht.

Toelichting

-