Voorziening reorganisatie

Doel

Deze voorziening is in 2013 gecreëerd ter dekking van de kosten van medewerkers die boventallig zijn geworden als gevolg van in het verleden doorgevoerde reorganisaties.    

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Wanneer de voorziening niet toereikend is wordt hij indien nodig aangevuld vanuit de algemene middelen.
Baten als gevolg van bijvoorbeeld interne of externe detachering worden weer aan de voorziening toegevoegd.

Bestedingsplan

Op basis van de kosten van boventallige medewerkers.

Toelichting

De voorziening bedraagt ultimo 2016 € 143.363.