Reserve Herindicatie

Doel

De reserve herindicatie is bij de Najaarsrapportage 2014 - met een initiële storting ad € 1,4 miljoen - ingesteld met als doel de beschikbare middelen in te zetten voor herindicaties

Instelling

Bij Narap 2014

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Toelichting

Deze reserve is opgeheven bij de Bestuursrapportage van 2017.