Algemene Reserve Sociaal

Doel

Voorzien in een semi-gesloten systeem tussen de risico’s en / of resultaten binnen het Sociaal Domein en de ARS die een bufferrol zal vervullen

Instelling

De Algemene Reserve Sociaal (ARS) is bij Raadsbesluit 19-12-2013 ingesteld met als doel te voorzien in een semi-gesloten systeem tussen de risico’s en / of resultaten binnen het Sociaal Domein en de ARS die een bufferrol zal vervullen. Semi-gesloten wil in dit geval zeggen de dempende werking van de ARS impliceert dat er stortingen in de ARS vanuit de algemene middelen plaatsvinden als de ARS te laag is en onttrekkingen uit de ARS als deze te hoog is.

Raadsbesluit

2013/315006

Voeding

De stand van de Algemene Reserve Sociaal bedraagt per 1-1-2017 5,9 mln. In 2017 is de ARS volledig ingezet als gevolg van stijgende zorgkosten. De stansd ultimo 2017 is daarmee 0. Op basis van de geupdate risici-inventarisatie bij de begroting 2018-2021 wordt de ARS conform de vastgestelde bandbreedte aangevuld.

Bestedingsplan

Afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten wordt in 2018 e.v. wat de stand van de ARS dient te zijn.

Toelichting