Reserve Bodembeheer

Doel

De reserve Bodembeheer is in 2012 ingesteld met als doel het dekken van de kosten van bodemsanering;

Instelling

In het Zaans bodemprogramma 2016-2020 (27-01-2016 / 816) is vermeld dat de – onder meer uit de decentrale uitkering bodem - beschikbaar gestelde middelen t/m 2015 niet geheel zijn uitgegeven en voor een bedrag van € 5,4 miljoen in de reserve bodembeheer zijn gedoteerd en in de periode 2016-2020 ingezet zullen worden;

Raadsbesluit

2005 19771 en 2014 177767

Voeding

Rijksbijdrage

Bestedingsplan

Samengevat kunnen de te ontvangen bedragen in het kader van bodemsanering over de periode 2017-2020 als worden weergegeven:

convenant

convenant

Totaal

Extra

uitkering 2017

1.865.818

1.315.898

3.181.716

uitkering 2018

1.865.818

877.265

2.743.083

uitkering 2019

1.865.818

614.086

2.479.904

uitkering 2020

1.865.818

570.222

2.436.040

Prognose uitvoering Bodemprogramma:

Bestedingsplan en historie

Jaar

Stand 1-1

Toevoeging

Onttrekking

Stand 31-12

2017

8.506.260

3.181.716

1.604.780

10.083.196

2018

10.083.196

2.743.083

1.466.084

11.360.195

2019

11.360.195

2.479.904

1.257.584

12.582.515

2020

12.582.515

2.436.040

1.302.084

13.716.471

Toelichting