Reserve Buurtsportcoaches

Doel

In 2013 is bij de Najaarsrapportage de reserve Buurtsportcoaches ingesteld als uitvloeisel van een nieuwe financiële impuls vanuit het Rijk om binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de buurt’ combinatiefuncties - werkzaam als buurtsportcoach - op lokaal niveau in te zetten.  Het programma moet leiden tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl;

Instelling

Zie: doel

Raadsbesluit

Voeding

Financiële impuls vanuit het Rijk

Bestedingsplan

  • Met ingang van 1 november 2013 is de uitvoering van de buurtsportcoaches belegd bij externe partijen;
  • In de periode 2018-2021 dienen nog plannen te worden ontwikkeld voor het inzetten van de reserve.  

Toelichting