Cofinanciering Hembrugterrein

Doel

Vanuit de gebiedsontwikkeling op het Hembrugterrein wordt de reserve ingezet voor het monumentenbehoud op dit terrein. Deze reserve bestaat uit de bijdrage van de gemeente Zaanstad als onderdeel van de cofinanciering van mede-overheden in de Van Geel-subsidie van 4 mln., waarvan Zaanstad 2 mln. voor haar rekening neemt.

Instelling

2011

Raadsbesluit

2011 160555

Voeding

Divers

Bestedingsplan

Voor Parels Rijgen is € 250.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het wind en waterdicht maken. Dit is nog niet besteed en schuift door naar 2018.  De verwachting is dat de reserve in 2018 volledig wordt benut aan de uitgaven voor wind - en waterdichtmaken

Toelichting

Zie bestedingsplan.