Reserve Combinatiefuncties

Doel

  • De intentie van de reseve is - zoals in het coalitieakkoord "Wederzijds aanspreekbaar op basis van vertrouwen" geformuleerd - dat combinatiefunctionarissen in de periode 2010-2013 worden ingezet om de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod van de Brede School, de sport en cultuur nog verder te versterken;
  • Bij de Najaarsrapportage 2014 is gemeld dat de uitvoering van de regeling combinatiefuncties per  1 september 2014 is overgedragen aan het Sportbedrijf;

Instelling

De reserve combinatiefuncties is in 2009 ingesteld

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

In de periode 2018-2021 dienen nog plannen te worden ontwikkeld voor het inzetten van de reserve.  

Toelichting