Reserve verbouw Filmtheater De Fabriek (vm ISV-geld)

Doel

De reserve Filmtheater De Fabriek is in 2007 ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen ad € 200.000 die zijn ontstaan m.b.t. de verbouwing van Filmtheater De Fabriek;

Instelling

2007

Raadsbesluit

2004 5690

Voeding

ISV middelen

Bestedingsplan

Jaarlijks wordt t/m 2026 € 10.000 onttrokken  ter dekking van de bruto kapitaallasten.

Toelichting