Reserve Herstructureringskosten Baanstede

Doel

De reserve herstructureringskosten Baanstede is bij de Bestuursrapportage 2015 ingesteld - door het restbedrag aan herstructureringskosten ad € 1,46 miljoen uit het budget BUIG aan de reserve te doteren - met als doel de verwachte kosten t/m 2019 uit de reserve te kunnen dekken;

Instelling

2015

Raadsbesluit

Burap 2015

Voeding

Eénmalige dotatie in 2015 van € 1.652.035

Bestedingsplan

Bij de Bestuurlijke rapportage 2016 is gemeld dat de vormgeving van het Participatiebeleid in volle gang is als gevolg waarvan de herstructurering van het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) voorlopig is aangehouden hetgeen betekent dat vooralsnog geen onttrekkingen uit de reserve in de periode 2017-2020 in de begroting zijn opgenomen.

Toelichting