Reserve Infrastructurele Werken

Doel

Deze reserve is ter bekostiging van investeringen met een openbaar nut die het plangebied overstijgen en niet aan één plan kunnen worden toegerekend (infrastructuur, grootschalige recreatieve voorzieningen en openbaar vervoersvoorzieningen).

Instelling

2003

Raadsbesluit

Voeding

Bij de begroting 2011-2014 heeft de Raad besloten om het nog niet bestemde deel van deze reserve per 1 januari 2011 over te zetten naar het Investeringsfonds;

De bijdragen vanuit getekende exploitatieovereenkomsten en grondexploitaties (kostenverhaal), worden via deze reserve ook gedoteerd aan het Investeringsfonds.

Bestedingsplan

De uiteindelijke besteding wordt door de raad bepaald bij de integrale afweging van de uitbreidingsinvesteringen binnen het Investeringsfonds.  

Toelichting