Reserve inrichting Cultuurcluster

Doel

De reserve Inrichting nieuwe bibliotheek Inverdan is bij de jaarrekening 2008 ingesteld ter dekking van de bijdrage van de gemeente Zaanstad ad € 990.000 voor de inrichting van de nieuw te bouwen bibliotheek in het gebied Inverdan. De nieuw te bouwen Bibliotheek is opgegaan in het Cultuurcluster.

Instelling

Jaarrekening 2008

Raadsbesluit

2013/26 en 2016/259478

Voeding

Jaarrekening 2008

Bestedingsplan

De bijdrage aan het Cultuurcluster wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd en onttrokken uit de reserve waarna de reserve kan worden opgeheven.

Toelichting

De inrichting van het Cultuurcluster bedraagt ongeveer 3 mln. Hiervan wordt afgerond 1 mln gedekt uit de reserve, 1,8 mln uit het Meerjarig InvesteringsPrograma (MIP) en 0,2 mln door derden (Stichting Fluxus).