Reserve inrichting nieuw Stadhuis

Doel

De reserve Inrichting nieuw Stadhuis is in 2005 ingesteld op basis van de wens tot het vormen van een bestemmingsreserve voor de inrichtingskosten van het Stadhuis;
De reserve is inmiddels vervallen.

Instelling

2005

Raadsbesluit

n.a.v. Raadsbesluit 30-01-2003 (beslispunt 6)

Voeding

N. v t.

Bestedingsplan

  • Jaarlijks is t/m 2016 € 142.000 onttrokken t.b.v. inrichtingskosten nieuw Stadhuis.
  • Eind 2016 is het restant van deze reserve aan de nieuwe reserve Groot onderhoud Facilitair toegevoegd, welke in 2017 is omgezet in een voorziening Groot onderhoud Facilitair.

Toelichting