Reserve Jongerencentrum Assendelft

Doel

De reserve Jongerencentrum Assendelft is bij de Najaarsrapportage 2013 ingesteld door het in de begroting 2013 beschikbare bedrag ad € 165.000 aan de reserve te doteren

Instelling

Begroting 2013

Raadsbesluit

B&W besluit van 10-04-2012

Voeding

Bestedingsplan

De beschikbare middelen zijn bestemd om conform het B&W besluit van 10-04-2012 bij te dragen aan de realisatie van het jongerencentrum in Assendelft. Dat betekent dat de kapitaallasten van de verbouwing van de Kaaik gedekt worden  vanaf 2017 uit deze reserve.

Toelichting