Reserve Dekking kapitaallasten

Doel

Bij begroting 2017-2020 is voorgesteld een reserve dekking kapitaallasten in te stellen, hernoemd naar alleen Afschrijvingslasten (AL)

Bij het opvoeren van een investering die dekking kent uit het investeringsfonds (IF) en het transformatiefonds (TF) wordt dekking voor de afschrijvingslasten overgeheveld naar de reserve dekking Afschrijvingslasten.
Aan de investeringen die vanuit het TF worden gedekt, worden strikte randvoorwaarden gehanteerd.

De reserve dekking kapitaallasten wordt  gevoed vanuit beide fondsen voor de afschrijvingslast van projecten. Dekking van de rentelasten loopt via treasury.

Instelling

Begroting 2017-2020

Raadsbesluit

Voeding

De reserve dekking kapitaallasten wordt  gevoed vanuit beide fondsen voor de afschrijvingslast van projecten.

Bestedingsplan

Toelichting

Projecten die zijn besloten mbv een raadsbesluit en/of reeds in uitvoering zijn worden voor de geplande jaaruitgaven vanaf 2017 (van de investering) onttrokken aan de reserve IF en gedoteerd aan de reserve AL. Zodra de projecten/investeringen in gebruik worden genomen zullen de afschrijvingslasten gedekt worden door de onttrekking uit de reserve AL voor het gelijke deel.