Reserve Luchtkwaliteit

Doel

De reserve Luchtkwaliteit is in 2007 ingesteld met het doel de kosten ter verbetering van de Luchtkwaliteit te dekken;

Instelling

2007

Raadsbesluit

2006 716

Voeding

Algemene middelen

Bestedingsplan

  • Bij de begroting 2011 is afgesproken dat de beschikbare middelen breder kunnen worden ingezet dan alleen luchtkwaliteit maar breed voor het terugdringen van de milieubelaste woningen;
  • In 2013-2016 zijn geen uitgaven gedaan die aan de reserve zijn onttrokken.
  • In de periode 2018-2020 dienen nog plannen te worden ontwikkeld voor het inzetten van de reserve.  

Toelichting

Zie bestedingsplan.