Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Doel

De reserve Nationaal actieplan Sport & Bewegen is in 2011 ingesteld met als doel:

  • Het terugdringen van de beweegarmoede bij vooral de te weinig actieve burgers en hiermee het verminderen van overgewicht onder de Nederlandse bevolking;
  • Het terugdringen van andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressie en het realiseren van een meer beweeg vriendelijke omgeving.

Instelling

2011

Raadsbesluit

Voeding

De impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) is een aantal jaren geleden gestart op initiatief van het ministerie van VWS, NOC*NSF en de VNG. De NASB impuls is inmiddels afgerond. Het doel van deze impuls was om te-weinig-actieve burgers te verleiden meer te gaan sporten en bewegen en zodoende een actieve leefstijl te bevorderen. De gemeente Zaanstad heeft de middelen uit deze impuls nog niet volledig besteed. Er is nog €113.000 beschikbaar in de reserve NASB.

Bestedingsplan

Jaarlijks wordt in de periode 2017-2019 ca € 38.000 aan de reserve onttrokken waarbij de reserve in 2019 wordt opgeheven.

Toelichting