Reserve Popactiviteiten de Flux

Doel

De reserve Popactiviteiten “De Flux*”is in 2013 ingesteld met als doel de gereserveerde middelen in te zetten als extra impuls van het nieuwe poppodium in het openingsjaar 2020.

Instelling

2013

Raadsbesluit

Begroting 2015 en 2016 en besluiten cultuurcluster 2013/26 en 2016/259478

Voeding

2015 en  2016

Bestedingsplan

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de opening in 2020 zal plaats vinden. Ultimo 2017 is naar verwachting € 207.574 aan middelen beschikbaar in de reserve. De uitgaven worden verwacht in 2020.

Toelichting

Deze middelen zijn gereserveerd om in 2020 aan het poppodium "De Flux" extra programmeringsmiddelen beschikbaar te stellen zodat het poppodium en het cultuurcluster goed op de kaart wordt gezet. Gedacht wordt aan enkele grote artiesten uit  binnen- en buitenland.