Reserve Synagoge Zaandam

Doel

De reserve Synagoge Zaandam is bij de Najaarsrapportage 2015 ingesteld met een eenmalige dotatie ad € 300.000 welke beschikbare middelen bedoeld zijn als gemeentelijke bijdrage om samen met externe partijen en de gemeente – welke vertegenwoordigd is in de Stichting Vrienden van de Zaanse Synagoge - zorg te dragen voor herstel van de oude luister.

Instelling

Narap 2015

Raadsbesluit

-

Voeding

Eenmalige dotatie ad € 300.000

Bestedingsplan

Er is nog geen bestedingsplan.

Toelichting

Momenteel worden er gesprekken gevoerd voor herstel van de Synagoge.