Reserve Transformatiefonds

Doel

  • Bij de begroting 2017-2020 is voorgesteld een transformatiefonds in te stellen;
  • Het fonds wordt ingezet voor het bevorderen van de maatschappelijk gewenste (versnelde) realisatie van woningbouwlocaties. Daarbij is een vereiste dat de projecten die ondersteund worden vanuit het fonds aantoonbaar bijdragen aan de verbetering van de (basis)kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving van de inwoners van de stad. Elke aanvraag voor een bijdrage uit het fonds moet daarom gebaseerd zijn op de vastgestelde kwaliteitseisen van de betreffende locatie.
  • De voeding van het transformatiefonds is gevonden in de wijziging van het BBV, waarbij gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn alle activa – inclusief maatschappelijk nut -  te activeren. In de begroting t/m 2016 waren deels middelen beschikbaar (ongeveer € 10 miljoen per jaar) om dit type investeringen ineens vanuit de exploitatiebegroting te dekken.

Instelling

Begroting 2017-2020

Raadsbesluit

Onderdeel van vaststellingsbesluit van de Begroting 2017-2020

Voeding

  • Het saldo van het reguliere budget wordt met ingang van 2017 gedoteerd aan het transformatiefonds, minus het deel dat nodig is ter dekking van de kapitaallasten;
  • Dit betekent over de periode 2017-2021 een jaarlijkse (aflopende) dotatie van ca € 9,5 mln. in 2017 tot ca € 8,5 mln. in 2024;
  • Over de totale voedingsperiode van 40 jaar zal cumulatief ca € 100 mln.  aan het fonds worden gedoteerd.

Bestedingsplan

Gekoppeld aan en passend binnen de ambities en prioriteiten vanuit het programma MAAK. Zie ook: Zaanstad MAAK.Zaanstad, De Investerings- en Uitvoeringsagenda (2016/204344)

Toelichting