Reserve Wachtgelden Bestuur

Doel

De reserve wachtgelden bestuur is in 2012 ingesteld om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de toekomstige ex-wethouders van de gemeente Zaanstad;

Instelling

De reserve wachtgelden (toekomstige) wethouders is initieel gevormd uit het positieve jaarrekeningresultaat 2011;

Raadsbesluit

Voeding

Jaarlijks wordt € 175.000 gedoteerd aan de reserve waarbij na afloop van de collegeperiode het bedrag uit de reserve wordt overgeheveld naar de voorziening Wachtgelden wethouders.

Bestedingsplan

Na afloop van een collegeperiode wordt het bedrag overgeheveld naar de voorziening Wachtgelden wethouders. Daarna wordt opnieuw begonnen met opbouwen van de reserve.

Toelichting