Reserve Zaanverbinding

Doel

De gereserveerde middelen zijn bedoeld voor het tot stand brengen van een bootverbinding op de Zaan (Zaanverbinding) tussen Zaanse Schans en  Zaandam Centrum en tussen Zaandam Centrum en Amsterdam.

Instelling

2013

Raadsbesluit

Voeding

De reserve Zaanverbinding is in 2013 ingesteld waarbij in de periode 2013-2015 jaarlijks een bedrag ad € 90.000 is gedoteerd;

Bestedingsplan

In 2016 is € 85.000 aangewend voor de exploitatie van Zaanboot en Zaanhopper. De overige middelen € 185.000 zullen in 2018 worden aangewend.

Toelichting

In 2018 zal de nieuwe rederij met 3 boten gaan varen waarvan 1 tussen Amsterdam en Zaandam en 2 tussen Wormerveer, Zaanse schans en Zaandam Centrum. De middelen worden aangewend voor de onrendabele top financiering van de 2 nieuwe boten (2x € 50.000) en wal- en informatievoorzieningen (€ 85.000).Voor overige informatie wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief Aanbesteding Zaanboot.