Risicobuffer BUIG

Doel

Gedeeltelijke dekking van de tekorten op de BUIG, en dekking van extra maatregelen m.b.t. uitstroom.

Instelling

2017

Raadsbesluit

Kadernota 2018-2021

Voeding

In 2017 € 4,5 miljoen, in 2018 € 1.500.000 en in 2019 € 1.500.000

Bestedingsplan

Als gedeeltelijke dekking van de tekorten op de BUIG en als dekking van extra maatregelen m.b.t. uitstroom wordt in 2018 € 4.138.000 onttrokken, in 2019 €2.468.000, in 2020 € 1.138.000 en in 2021 € 162.000.

Toelichting