Nieuwkomers

Doel

Op 13 oktober 2016 is besloten over de visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad. De ambitie van deze visie is hoog en de uitvoering vraagt om extra inzet van ambtelijke capaciteit en middelen. Concrete uitwerking van de visie vindt plaats in een uitvoeringsprogramma dat eind 2016 aan de Raad zal worden voorgelegd. De uitgaven hiervan worden gedekt door de extra middelen die de gemeente vanuit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van het Rijk ontvangt voor 2016 en 2017.

Instelling

najaarsrapportage 2016

Raadsbesluit

Voeding

Zowel de middelen (decentralisatie uitkering) die Zaanstad ontvangt van het Rijk bij de circulaire 2016 (1.267) als de circulaires over 2017( 664) zijn toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.

Bestedingsplan

Op 13 oktober 2016 is besloten over de visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad. De ambitie van deze visie vraagt om extra inzet. Dit is verwoord in het uitvoeringsprogramma dat eind 2016 aan de Raad is voorgelegd. De uitgaven van dit uitvoeringsprogramma  worden gedekt uit de extra middelen die de gemeente vanuit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van het Rijk ontvangt voor 2016 en 2017. Bestedingen vinden vooralsnog plaats in 2017 en 2018.

Toelichting