Groot onderhoud facilitair

Doel

Het gelijkmatig verspreiden van de kosten van groot facilitair onderhoud over de jaren.    

Instelling

Raadsbesluit

Burap 2017

Voeding

 Reserve Groot Onderhoud Facilitair en exploitatie facilitair.

Bestedingsplan

Jaarlijks wordt 150.000 (te beginnen in 2017) aan de voorziening gedoteerd.
Op basis van het Meerjarig Onderhouds Plan wordt aan de voorziening onttrokken.

Toelichting

Er is in 2017 een start-dotatie gedaan aan de voorziening vanuit de (tijdelijke) reserve Groot Onderhoud Facilitair.